Joan Estorch i Sargatall

1743 -1797
Olot 

Dels nou rellotges localitzats a Olot, cinc són signats per Joan Estorch i Sargatall