Santiago Rusiñol pintant 

Dibuixant, caricaturista i cronista gràfic en clau d’humor de la societat barcelonina del seu temps, va començar com a aprenent i delineant al costat d’Antoni Gaudí a la Sagrada Família. Ben aviat, però, va passar a col·laborar en revistes i setmanaris com “Cu-cut!” i l’“Esquella de la Torratxa”. Il·lustrador de contes infantils, tebeos i “patufets”, d’auques i col·leccions de cromos, va ser el creador del logotip TBO.

Sabem dels seus retrats a pintors com Rusiñol, Mir, Casas i Nonell. Alguns van ser exposats a La Pinacoteca, acabada la Guerra Civil, en què evocava la seva relació amb Els Quatre Gats i París.