Francesc Gimeno

Tortosa, 1858 – Barcelona, 1927
AutoretratDibuix carbó sobre paper 31 x 22 cm