Lluís Graner

Barcelona, 1863 – 1929
Nenes a la llum d’un fanalOli sobre tela 70 x 55 cm

Després d’un viatge als Estats Units, on havia comprovat l’èxit que començava a tenir el cinematògraf, va decidir crear una sala de projeccions a Barcelona. Encarregà el projecte al seu amic Antoni Gaudí: la sala Mercè, pionera de la cinematografia catalana.