Ramon Casas

Barcelona, 1866 – 1932
AutoretratOli sobre arpillera  185 x 75,5 cm

Aquest autoretrat fou realitzat poc després de la visita del pintor al front francès, en la Primera Guerra Mundial.