Arquitectura i urbanisme

Escultura

Figuració. La presència femenina

Estils i tendències

Pinzellades de llum i de color

Fons d'art sobre paper

Pintura antiga, s. XVII-XVIII

El rellotge català, s. XVIII