Contacte

Visites guiades

El Fons d’Art de Crèdit Andorrà col·labora i participa habitualment en exposicions oficials, organitzades per museus i institucions, relacionades amb els artistes, les obres i les èpoques de la nostra pinacoteca.

La pinacoteca, que no és accessible al públic, obre les seves portes a tothom que hi estigui interessat amb sol·licitud prèvia de visita..

 

Sol·licitud d’imatges

Imatges per a estudis i publicacions acadèmiques o de recerca
Crèdit Andorrà autoritza l'ús gratuït de les imatges de les obres per a publicacions o estudis d’àmbit acadèmic.
 
Imatges per a publicacions d’ús comercial
Crèdit Andorrà es reserva la cessió de les imatges de les obres per a publicacions comercials, que serà valorada cas per cas.
 
Imatges per a mitjans de comunicació
Crèdit Andorrà es reserva la cessió de les imatges de les obres per a mitjans de comunicació, que serà valorada cas per cas.
 

En tots els casos cal fer menció del Copyright de totes les imatges, el titular del qual és Crèdit Andorrà, i de l'autor, Jaume Blassi.

(La menció serà com segueix: ©Crèdit Andorrà / Jaume Blassi)

 

Contacti’ns

Si estan interessats a fer una visita a la pinacoteca o volen sol·licitar-nos alguna imatge, contactin amb art@creditandorra.ad